Nagranie z webinaru “Efektywny trening”

Nagranie z webinaru “Efektywny trening”

Nagranie z webinaru “Efektywny trening”

25,00

0000

Nagranie z webinaru – efektywny trening

Czas trwania nagrania: 1h 48 min
(wideo + audio + prezentacja).